Om Sille

Jeg brænder for ærlig kommunikation, der tager afsæt i afsenderens viden og kobler den med modtagerens behov. Min tilgang til kommunikation er praktisk og for mig er tjekket design og professionelle tekster ikke alt afgørende. Vigtigst er det, at du som afsender har overvejet, hvem det er du henvender dig til, og hvad han eller hun helt præcist får ud af at have en samtale  med dig, og den virksomhed du repræsenterer.

Ok – hvad er det så lige du gør?

Jeg sætter jeres viden om jeres forretning og jeres kunder i spil. Jeg hjælper jer med at omsætte den viden til konkrete ideer, kommunikationsløsninger og handlingsplaner, så I kan kommunikere endnu bedre. Sammen konkretiserer vi, hvordan jeres kunder ser ud, hvad de har brug for, og hvordan I giver dem det. Hvor langt vi når omkring afhænger selvfølgelig af, hvor lang tid vi har sammen. Tiden er også afgørende for, om vi arbejder i en proces sammen eller om der snarere er tale om, at jeg rådgiver jer til, hvordan I selv kommer i gang med at lytte til kunderne og kommunikere bedre.

Så du kommer ikke bare og fikser det hele for os?

Min tilgang er faciliterende. Det vil sige, at jeg hjælper med at skabe rammerne for den gode kommunikation. Måske skriver jeg de første nyhedsbreve eller reviderer indholdet på hjemmesiden til bunds, men mit sigte er altid at klæde mine kunder på til at klare sig uden mig. Derfor kombinerer jeg min rådgivning og det praktiske arbejde med en blanding af coaching og ”on-the-job-training”. For jer betyder det, at projekterne altid følges til dørs og udmynter sig i konkrete løsninger, der gør en forskel for jeres kunder og jeres forretning.

… og hvad får jeg ud af det?

Klarhed omkring, hvordan du i din kommunikation beriger dine kunder og samarbejdspartnere, så relationen til dig bliver så værdifuld for dem, at de kommer tilbage efter mere. Med berigende samtaler sikrer du fundamentet for bedres business – for dig selv og dine kunder.